Taisyklės ir sąlygos

Akcijos „Pirk bet kurį Kellogg‘s, registruokis ir laimėk“ rengimo sąlygos:

 

 1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  • Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

 

 1. AKCIJOS VIETA
  • Akcijos vykdymo vieta yra fizinės parduotuvės vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

 1. AKCIJOS TRUKMĖ
  • Akcija vyksta nuo 2022 Rugpjūčio 01 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2022 m. Rugsėjo 18 d. (paskutinė Akcijos diena).

 

 1. AKCIJOS DALYVIAI
  • Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2022 08 01 iki 2022 09 18) fizinėse parduotuvėse įsigiję bent 1 (vieną) iš akcijos prekių, pažymėtų prekių ženklais „Kellogg‘s“ (žr. priedą Nr. 1).
  • Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti pirkimo kvito  numerį internetinėje svetainėje pradeknuopusryciu.lt
  • Pirkimo kvitą ar išklotinę reikės pateikti atsiimant prizą.
 2. PRIZŲ FONDAS
  • Prizinis fondas:
 • Kompiuteris Apple Macbook Air. Prizų fonde 1 vnt.
 • Ausinės Apple AirPods. Prizų fonde 6

 

 1. DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą.
  • Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas bent po vieną iš akcijos produktų ir užregistruodamas pirkimo kvito numerį svetainėje pradeknuopusryciu.lt
  • Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką arba jo kopiją ar išklotinę. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo kvito, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas.

 

 1. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  • 2022 m. Rugsėjo 21 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
  • Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 6 (šeši) laimėtojai, jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.

 

 

 1. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  • Akcijos laimėtojo vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje pradeknuopusryciu.lt per 5 darbo dienas po lošimo.
  • Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu.

 

 1. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo kvito numerį arba užsakymo numerį ir išklotinę.
  • Visiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
  • Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
  • Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  • Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

 

 1. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  • Akcijos dalyviai turi teisę iki 2022 m. Rugsėjo 30 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas loterija@totem.lt.
  • Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 2. Duomenų apsauga
  • Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas egle.st@sanitex.eu. 
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis: 
 3. Vardas ir pavardė; 
 4. pašto adresas; 
 5. Telefono numeris; 
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje pradeknuopusryciu.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime. 
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje pradeknuopusryciu.lt . Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu egle.st@sanitex.euatšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja. 
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:  
 6. Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui; 
 7. Žaidimo vykdymui;  
 8. Žaidimo kokybės užtikrinimui; 
 9. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui; 
 10. Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui; 
 11. Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui; 
 12. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais. 
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:  
 13. Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą; 
 14. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui; 
 15. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui; 
 16. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka

 

 1. PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu loterija@totem.lt

 

Priedas Nr. 1

DALYVAUJANČIŲ PRODUKTŲ SĄRAŠAS:

 

 

Barkodas

Produktas

5053827110679

Dribsniai KELLOGG’S Froot Loops 375g

5053827199667

Dribsniai KELLOGG’S Tresor Milk Choco 410g

5059319014739

Dribsniai KELLOGG’S Corn Flakes, 375g

5053827199568

Dribsniai KELLOGG’STresor Choco Nut, 410g

5059319016818

Dribsniai KELLOGG’S Crunchy Nut, 375g

5053827111188

Dribsniai KELLOGG’S Corn Flakes 250g

5053827184816

Dribsniai KELLOGG’S Coco Pops 375g

5053827184649

Dribsniai KELLOGG’S Rice Krispies, 375g

4003994152744

Dribsniai KELLOGG’S Frosties 600g

5053827202732

Dribsniai KELLOGG’S Smacks 330g

5053827206907

Dribsniai KELLOGG’S Frosties, 330 g

5050083230066

Dribsniai KELLOGG’S Coco Pops Chocos, 375g

5053827116275

Dribsniai musli KELLOGG’S šokoladiniai su riešutais 500g

5053827116190

Dribsniai musli KELLOGG’S CLASSIC 500g