Taisyklės ir sąlygos

Akcijos „PIRK bent 1 sausų pusryčių KELLOGG’S Protein arba KELLOGG’S All Bran pakuotę  ir laimėk“ rengimo sąlygos:

 1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  1. Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.
  1. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 • AKCIJOS VIETA
  • Akcijos vykdymo vietos yra visi prekybos centrai, esantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriuose prekiaujama Akcijos produktais.
 • AKCIJOS TRUKMĖ
  • Akcija vyksta nuo 2021 m. Balandžio 12 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2021 m. Gegužės 16 d. (paskutinė Akcijos diena).
  • Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
 • AKCIJOS DALYVIAI
  • Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2021 04 12) iki  2021 05 16) įsigiję bent 1 (vieną) iš Lietuvos Respublikos prekybos tinkluose parduodamų KELLOGG’S Protein arba KELLOGG’S All Bran sausų pusryčių pakuočių.
  •  Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti savo pirkimo čekį internetinėje svetainėje www.pradeknuopusryciu.lt  
  •  Pirkimo kvitą būtina išsaugoti iki akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.
 • PRIZŲ FONDAS
  • Prizinis fondas:
 • Vandens butelis – Mama Wata. Prizų fonde 25 vnt. prizų.
 • Jogos kilimėlis. Prizų fonde 50 vnt.prizų.
 • Laikrodis – Samsung Galaxy Watch3. Prizų fonde 1vnt.
 • DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą.
  • Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir užregistruodamas pirkimo čekį internetinėje svetainėje  www.pradeknuopusryciu.lt  
  • Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo čekį. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo čekio, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas. 
  •  Koordinatorius neatskleidžia ir/ar neperduoda Užsakovui ir/ar Prizų Koordinatoriui registracijoje dalyvavusių asmens duomenų. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia.
 • AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  • 2021 m. Gegužės 17d. dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
  • Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 76 (septyniasdešimt šeši) laimėtojai, jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.
 • LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  • Akcijos laimėtojo čekio numeris, vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje www.pradeknuopusryciu.lt , per 5 darbo dienas po lošimo.
  • Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el.paštu arba kontaktiniu telefonu.
 • PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo čekį.
  • Visiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
  • Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
  • Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  • Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 1.  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  1.  Akcijos dalyviai turi teisę iki 2021 m. Gegužės 31d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas loterija@totem.lt.
  1.  Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 1.  PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu loterija@totem.lt

 1. DALYVAUJANČIŲ PRODUKTŲ SĄRAŠAS:
5053827204620  Dribsniai KELLOGG’S Protein Nuts & Seeds, 330g
5053827204651  Driibsniai KELLOGG’S Protein Berries, 320g
5059319001128  Dribsniai KELLOGG’S All Bran Prebiotic Classic, 380g
5050083123924Dribsniai KELLOGG’S All-Bran Flakes, 375g